Dimensionar bé el projecte d’e-commerce: prioritat cabdal

El passat 27 de Març, el nostre gerent i director creatiu va publicar un article al Diari de Tarragona, que adjuntem més avall:

És difícil descriure en un article quines són les actuals claus de l’e-commerce. A la xarxa –i només a un clic– podem trobar infinitat de contingut sobre l’e-commerce; informació excel·lent, articles irrellevants, mites incerts i dades de tota mena. Justament això pot ser un dels principals problemes que ens trobem: l’excés d’informació és desinformació.

Per tant, seria interessant prioritzar la informació que necessitem. En primer lloc, caldria analitzar l’oportunitat de negoci, és a dir, explorar amb criteri si la proposta d’e-commerce té valor o no per al mercat al qual ens adrecem. Cal tenir clar, abans de res, quins objectius volem assolir, què proposem de valor, quin és el nostre target (segment o micro segment), com volem posicionar la nostra alternativa d’e-commerce i finalment, quina competència hi ha i com treballa (benchmarking).

És essencial reflexionar sobre tot això, primer, per tal de decidir després, amb quina fórmula volem desenvolupar el projecte d’e-commerce: una botiga on-line pròpia adreçada a consumidors finals?, mitjançant les grans plataformes de venda entre consumidors?, venda a empreses a través de portals de subhasta inversa?, creant una plataforma d’e-learning per a serveis de formació?, amb el mòbil?, etc.

Un cop definit el model cal saber de quina inversió inicial parlem (risc), com de les despeses de manteniment posterior que tindrem durant el període de temps que establim de prova. En funció de la complexitat del projecte, cal preveure un cost més o menys significatiu per dissenyar i muntar completament la plataforma tecnològica, que bàsicament inclou: nom de la botiga i imatge corporativa, compra i registre del domini, contractació del servei d’allotjament web amb la capacitat adequada i d’acord amb la plataforma que s’utilitzi (Prestashop i Magento són de les més conegudes), disseny, programació i maquetació (introducció dels continguts), i infraestructures bàsiques (hardware, software…).

Ara bé, tot això només s’ha de contemplar com un punt de sortida i no pas d’arribada. No pensem que per haver fet aquestes inversions ja ho tenim tot i ara només cal vendre; tot el contrari, és condició necessària, però no suficient. Si tenim la plataforma d’e-commerce muntada, ara el que cal és donar-la a conèixer i mantenir-la per generar interès (trànsit) i motivar a la seva utilització comercial (conversions). I aquí és on radica el cost de manteniment, que també cal preveure’l abans d’engegar el projecte: actualització constant dels continguts, ofertes i promocions, optimització de la pàgina web –si és el cas- per sortir millor als cercadors, campanyes de publicitat (convencionals o mitjançant el sistema d’AdWords de Google), banners a altres pàgines web relacionades, etc. Un cop recollides totes aquestes despeses cal fer un senzill compte d’explotació per veure la viabilitat del projecte i el seu nivell de retorn (ROI, Return On Investmemt o retorn sobre la inversió).

Per tenir tota la informació necessària i prendre bé les decisions és molt recomanable que, abans de l’activació d’un negoci d’e-commerce, es consulti la dimensió del projecte a qualsevol de les moltes empreses professionals que avui existeixen en aquest camp. Aquesta tasca d’assessorament en l’àmbit de màrqueting on-line es pot prolongar després durant el desenvolupament normal de la plataforma.

Font: Diaridetarragona.com