El Col·legi de Farmacèutics de Tarragona renova la seva imatge corporativa

Un dels principals actius d’una empresa és, sense dubte, la seva marca. La marca pren forma gràficament en el logotip, en un conjunt de recursos gràfics i una combinació de colors, formes i estils. Així, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) ha cregut oportú renovar la seva imatge corporativa. L’objectiu d’aquesta iniciativa ha sigut modernitzar la imatge del logotip, facilitar la seva reproducció en mitjans i introduir l’acrònim COFT com a element identificador.

El nou logotip conserva un element identificatiu de l’anterior i propi de la simbologia farmacèutica, com és la copa d’Higia formada per una copa envoltada per una serp. Aquest símbol és el d’Higia, la deessa grega de la salut, la netedat o higiene i la sanació. No obstant, com a novetat, s’ha volgut potenciar i reforçar l’acrònim COFT.

Garamond, que actualment ja duu a terme el Gabinet de Premsa d’aquest col·lectiu, ha col·laborat amb el COFT realitzant el restyling del logotip, així com la realització del manual d’aplicació de la marca en diferents contextos gràfics i també les diferents peces de la papereria com són el sobre, el full de carta, les targetes personals i les carpetes, entre d’altres. A nivell on-line, també ha realitzat tot el disseny de la imatge del COFT a les xarxes socials on hi és present (Facebook i Twitter), els newsletters, etc.

La consistència en l’expressió gràfica de la marca és important perquè assegura una identificació instantània de la peça en qüestió amb la marca, perquè ajuda a que totes les peces de comunicació que es realitzen pel COFT sumin i reforcin la marca d’una manera coherent, i perquè contribueix a construir, i protegir, la integritat de la marca.