El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana: la importància d’explicar la seva funció representativa

El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, òrgan representant de les diferents cambres de la propietat urbana catalanes, donarà a conèixer millor les seves funcions i activitats a través del seu nou web corporatiu. Amb aquest pas, l’entitat encarregada de defensar els interessos de milers de propietaris urbans associats a través de les cambres de la propietat, té per objectiu esdevenir un ens de referència a escala catalana en l’àmbit de la propietat urbana, així com donar suport a les 10 cambres que en formen part.

El nou lloc web del Consell General aproxima als visitants les seves principals funcions, entre les quals destaquen la coordinació de totes les cambres catalanes, la representació i defensa dels interessos de les cambres davant organismes socials i/o públics-administratius, l’estudi del rumb del sector immobiliari, l’anàlisi de les millors pràctiques en el sector de la propietat urbana, la proposició de normes i disposicions jurídiques que afectin la propietat urbana, etc.

A més, el website explica els serveis directes que les cambres de la propietat urbana ofereixen als usuaris associats a cada cambra en particular, ja siguin temes legals, fiscals, tècnics, normatius, etc. Garamond, empresa col·laboradora del Consell General, ha desenvolupat la pàgina web en coordinació amb els responsables de l’entitat.