Éxito de participación en el Ofigràfic Techpoint 2016 sobre la transformación digital en las empresas

OFIGRAFIC TECHPOINT 2016 2El dimecres 19 i dijous 20 d’octubre, Ofigràfic, empresa líder en solucions tecnològiques i únic Corporate Partner de RICOH -la màxima distinció- a la província de Tarragona i amb més de 20 anys d’experiència, va dur a terme la segona edició de l’Ofigràfic Techpoint dedicat, enguany, a la Transformació digital i el Digital Workplace.

Aquesta trobada professional, que va tenir lloc al Centre Tarraconense «El Seminari», ha estat un èxit de participació amb gairebé 200 empreses inscrites durant els dos dies que va durar l’esdeveniment.

El Techpoint 2016 ha continuat amb el mateix objectiu fundacional “seguir aportant el nostre granet de sorra a la millora de la productivitat de les organitzacions. Per això, en aquesta edició, hem volgut presentar el nou concepte del Digital Workplace i com la transformació digital pot millorar i optimitzar les empreses”, afegeix Jordi Biosca, director general d’Ofigràfic. Durant l’esdeveniment, l’assistent ha pogut conèixer de primera mà i de forma personalitzada un ampli ventall de solucions tecnològiques innovadores “que de ben segur li aportaran un alt valor afegit. Perquè la transformació digital és una realitat que totes les empreses han d’afrontar per poder assolir els nous reptes que ens proposa el mercat”, matisa Biosca.

Durant els dos dies de l’esdeveniment, els visitants van poder gaudir de demo’s, conèixer les últimes novetats i assistir a diversos Workshops categoritzats en diferents àrees: agilitat i flexibilitat, accés a la informació, col·laboració, hàbits digitals, Production Printing… A més dels diferents Workshops, l’Ofigràfic Techpoint 2016 també va comptar amb les ponències de diversos experts en management i transformació digital a les empreses: Carles Torrecilla, Xavier Fernández i Jordi Pi.

Garamond col·labora amb Ofigràfic portant a terme el servei d’Outsourcing integral de màrqueting i comunicació. En aquest cas concret, també hem treballat estretament amb Ofigràfic en l’organització del Techpoint 2016 i la realització dels diferents materials de comunicació de l’esdeveniment.

OFIGRAFIC TECHPOINT 2016 2

El miércoles 19 y jueves 20 de octubre, Ofigràfic, empresa líder en soluciones tecnológicas y único Corporate Partner de RICOH -la máxima distinción- en la provincia de Tarragona y con más de 20 años de experiencia, llevó a cabo la segunda edición del Ofigràfic Techpoint dedicado, este año, a la Transformación digital y el digital Workplace.

Este encuentro profesional, que tuvo lugar en el Centro Tarraconense «El Seminario”, ha sido un éxito de participación con casi 200 empresas inscritas durante los dos días que duró el evento.

El Techpoint 2016 ha continuado con el mismo objetivo fundacional «seguir aportando nuestro granito de arena a la mejora de la productividad de las organizaciones. Por ello, en esta edición, hemos querido presentar el nuevo concepto del Digital Workplace y como la transformación digital puede mejorar y optimizar las empresas», añade Jordi Biosca, director general de Ofigràfic. Durante el evento, el asistente ha podido conocer de primera mano y de forma personalizada un amplio abanico de soluciones tecnológicas innovadoras «que seguro le aportarán un alto valor añadido. Porque la transformación digital es una realidad que todas las empresas deben afrontar para poder alcanzar los nuevos retos que nos propone el mercado», matiza Biosca.

Durante los dos días del evento, los visitantes pudieron disfrutar de demos, conocer las últimas novedades y asistir a varios Workshops categorizados en diferentes áreas: agilidad y flexibilidad, acceso a la información, colaboración, hábitos digitales, Production Printing… Además de los diferentes Workshops, el Ofigràfic Techpoint 2016 también contó con las ponencias de varios expertos en management y transformación digital en las empresas: Carles Torrecilla, Xavier Fernández y Jordi Pi.

Garamond colabora con Ofigràfic llevando a cabo el servicio de Outsourcing integral de marketing y comunicación. En este caso concreto, también hemos trabajado estrechamente con Ofigràfic en la organización del Techpoint 2016 y la realización de los diferentes materiales de comunicación del evento.