Palau Alpicat presenta el revolucionari maó PalauTerm 55

La indústria ceràmica catalana amb seu a Alpicat, Palau Alpicat, ha presentat el nou i revolucionari maó PalauTerm 55. Aquest és el primer i per ara únic maó ceràmic a Espanya que compleix al 100% totes les especificacions del Codi Tècnic de la Edificació (CTE) en els sistemes constructius tradicionals d’una fulla, pel que fa a tèrmica i acústica.

PalauTerm 55 permet aixecar parets tradicionals de separació entre habitatges, i entre habitatges i espais comuns (passadissos, escales, etc.), sense la necessitat d’utilitzar cap tipus d’aïllament termo-acústic afegit.
A més, aquest és un sistema constructiu tradicional de molt fàcil col·locació que no requereix cap tipus de mà d’obra especialitzada, amb el que permet agilitzar el temps de construcció. PalauTerm 55 ha estat dissenyat per simplificar les obres i fer-les més rendibles.

Garamond, empresa de màrqueting i comunicació de Tarragona, ha col·laborat amb Palau Alpicat en el llançament d’aquest producte al mercat. En aquest sentit, s’ha realitzat una tasca inicial d’assessorament, conceptualització i d’enfoc de màrqueting per crear aquells missatges comercialment més potents que ajudin a donar sortida a aquesta peça al mercat. A més, s’han desenvolupat les eines de suport comercial per a PalauTerm 55 com la làmina de producte, els renders explicatius de la peça i de les seves característiques tècniques, així com s’ha dissenyat la presència on line d’aquest producte al lloc web de Palau Alpicat.