Posts Written Onagost 2014

Inkub genera ara pressupostos automàticament

Inkub, empresa dedicada a la construcció de cases i edificacions modulars, ha incorporat al seu lloc web una aplicació que genera pressupostos “on the fly” per als seus clients. Per poder donar resposta al gran volum de peticions de pressupost que es rebien, l’empresa lleidatana va decidir encarregar a Garamond el desenvolupament d’una aplicació que generés ofertes comercials d’una manera automàtica des de la pròpia web. L’aplicació recull les dades del client i les seves preferències i, mitjançant un complex algorisme, calcula l’import de diferents partides i en realitza un sumatori amb el preu final. Aquest estudi econòmic s’acompanya, d’una…