Posts Written Onnovembre 2015

Els CMS més utilitzats

Codeguard ha publicat el seu informe sobre l’estat de la web, a data Octubre 2015. Un dels gràfics més interessants és el del market share de CMS, sistemes de gestió de continguts. Aquest gràfic reflexa les quotes de mercat dels CMS ja prefets, és a dir que no té en compte les webs fetes amb CMS fets a mida o, lògicament, les webs estàtiques (sense CMS). Però dintre del segment dels CMS ja fets, es veu claríssimament la supremacia de WordPress.