Meco presenta la nova pulidora de cavitats circulars

MECÁNICA COMERCIAL – MECO, amb més de 30 anys d’experiència, és una empresa liderada per la família Peirón dedicada a oferir serveis d’alt valor afegit per a la indústria. Des dels seus inicis, gràcies al seu esperit emprenedor i el caràcter innovador, MECO ha forjat una estreta col·laboració amb les factories més importants de la seva zona d’influència (Tarragona) per les seves aportacions revolucionàries. Millores contínues que els han permès augmentar la productivitat dels seus processos industrials mitjançant l’optimització dels seus béns d’equip.

MECO ha desenvolupat i fabricat integralment la revolucionària MEC-PLD-400×150-CNC. Es tracta d’una innovadora màquina polidora de motlles circulars de superfície contínua, especialment útil per a la indústria d’envasos de vidre, així com per a tot tipus de fabricants de motlles. Aquesta màquina permet polir motlles de qualsevol material, ja sigui ferro fos, bronze o acer amb una rapidesa, precisió i perfecció inusuals en la indústria. Una evolució necessària que supleix les màquines obsoletes que hi ha al sector i acaba definitivament amb les operacions manuals.

Gràcies a les seves múltiples innovacions, com els dos capçals independents o els motors vectorials -que permeten un alt rang de treball a velocitats i freqüències diferents- més d’altres millores, s’ha aconseguit una màquina ergonòmica. Així doncs, la MECPLD-400×150-CNC ofereix una productivitat elevada amb la màxima qualitat i seguretat.

L’equip de Garamond s’ha encarregat de tot el procés d’elaboració del catàleg, des de la conceptualització i l’estructura, l’enfocament de marketing, el discurs comercial, els continguts, disseny i maquetació.